U kategoriji Društvo, Kuršumlija, Poslednje Vesti.

  KURŠUMLIJA/SAGONJEVO- Odvajkada je važilo pravilo kada se pokrene akcija čišćenja prvo se počinje od svog dvorišta. Ovih dana stiže u Sagonjevo pismo, poslato preko Beograda, od strane naše opštinske uprave na ime Randjelović Vučetic i ostalih iz Sagonjeva. U pismu je rešenje opštinskog gradjevinskog inspektora odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj da se poruši porodična stambena zgrada, podrum i prizemlje i ukloni sa katastrarske parcele broj 2065 KO Sagonjevo, a sve u roku od 3 dana po prijemu rešenja. S obzirom da je rešenje doneto 15.05.2019. godine a u Sagonjevo stiglo 20.06.2019.godine a u stavu V stoji; Žalba izjavljena na ovo rešenje ne odlaže njegovo izvršenje.Tim povodom zasedao je savet staraca-penzionera kao najbrojnije radno  sposobne populacije u selu i zaključio:

  -Dobro je to što je opštinska uprava pokrenula akciju ozakonjenja objekata pa još i ako je otpočela iz svog dvorišta tj. od prve zone u kojoj se i ona nalazi.

  –Ne bi bilo dobro ako je akcija ozkonjenja započela u petoj zoni u Sagonjevu udaljeno 22 km od prve zone.

  Po pitanju dobijenog rešenja Vučeta ima više dilema, kako da poruši-ukloni i podrum koji ne postoji. Mora prvo da izgradi podrum pa na njega da premesti  kuću, pa da sve to zajedno poruši i ukloni iz dvorišta, a rok od tri dana je isuviše kratak. Ovih dana u zoni pet u Sagonjevu stižu i drugima rešenja za rušenje-uklanjanja kuća iz dvorista. Ja imam saznanja da za mene pismo za rušenje kuće putuje preko Čačka za Sagonjevo, a mogao je direktno da ga donese opštinski kurir u selo i dobio bi od mene blagoslov da se odmah može  pristupiti izvršenju rušenja po uslovom:

  – Kada se sve ozakoni u prvoj zoni i da ozakonjenje, rušenje i uklanjanje iz dvorišta u mojoj petoj zoni bude o trošku opštinskog organa nadležnog za ozakonjenje objekata, zbog toga što je kuću sagradio deda  kada su celo selo zapalili bugarski okuparori  a kraljeva vlast mu je  pomagala gradnju, posle toga je otac za vreme Titove vlastu kuću popravljao i povećao zbog brojne čeljadi a ja sam u vreme bivših režima  istu kuću samo malo ulepšao.  A sada za aktuelnu demokratsku vlast, veliki je greh živeti u kući svojih predaka. Savet staraca-penzionera u selu je mišljenja da treba podržati Zakon o ozakonjenu objekata jer će se time postići vladavina prava a sve u cilju zatvaranja nekog od poglavlja na putu pridruživanja u EU. U selu je već stigla kuća-putujuća,  pa kada gradjevinska operativa počisti naša dvorišta imačemo se gde smestiti. Krenuće naša kuća- putujuća prema zapadu za našim potomcima a na ruševinama očišćenih dvorišta korov će bolje da raste pošto travu nema ko da kosi jer više nikom nije potrebna jer krupne stoke skoro da više nema u našem selu. Na život čoveka utiču razni zakono: Zakon prirode, Božji zakoni i Zakoni ljudski-državni. Svi ti zakoni imaju uticaja za nestajanje-gašenja naših sela a po najviše ovaj treći Zakon. Po navedenim  zakonima i sudbina mog sela Sagonjeva je neizvesna.

  (Autor Radovan Radovanović, Sagonjevo)

  Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=469327