Poštovani građani Kuršumlije svedoci smo da se životna sredina zagađuje preko svake mere. Najveći problem izgleda predstavljaju plastične kese za jednokratnu upotrebu koje vetar raznese po prirodi pa je sakupljanje najteže. Rečni tokovi su nam prepuni tih kesa koje ostanu zakačene na okolna stabla i grane nakon većeg vodostaja.

U samom budžetu se odvajaju sredstva za zaštitu životne sredine. Međutim kako je uvek bilo pametnije rešiti uzrok a ne posledice molimo da date mišljenje šta mislite o pripremljenoj odluci koja bi se našla na dnevnom redu sednice SO Kuršumlija. Naime radi se o odluci kojom bi se zabranila prodaja i upotreba (jer se dobijaju i besplatno) plastičnih kesa u maloprodajnim objektima.

Već sam jednom je pokušao da na dnevni red stavim predlog ova odluke. Tada je odbijen. Možda ako nas dovoljno misli da je ovo pametno, ako i dovoljan broj odbornika ima svest o ovome, možda je i donesemo. Ideja je da budemo i jednom u medijima po nekoj pametnoj odluci a ne samo po bombardovanju i drugim opravdanim i neopravdanim postupcima pojedinaca i vlasti.

Pozivam građane svih profesija da daju svoje mišljenje o ovoj inicijativi. Da eventualno daju predloge dopune odluke. Da ovo ne bude samo lični ili stranački predlog radikala, da bude predlog građana, da stranačke ideologije ostavimo za visoke institucije a da mi na lokalu rešavamo konkretne probleme građana. Bilo bi lepo da se u sklopu 5 juna, Svetskog dana zaštite životne sredine donese ova odluka.

Ovo je samo prvi u nizu problema od kojih mi (predstavnici građana) tražimo vaše mišljenje a da nakon toga pokušamo da te probleme rešavamo. Bar da bude jasno i transparentno. Izvolite kolege i ostali građani sa predlozima šta i kako uraditi da živimo lakše, lepše i bolje.

Zvezdan Ristić
KURŠUMLIJA BEZ CENZURE