Grupa na Facebooku “Kosanica od Kastrata do Merdara” okuplja i ponovo zbližava zemljake, vraća entuzijazam u polupusta kosanička sela

  U kategoriji Društvo, Kuršumlija, Poslednje Vesti.

  KURŠUMLIJA- Grupa na Facebook društvenoj mreži pod nazivom “KOSANICA OD KASTRATA DO MERDARA” osnovana je sad već davne 2009. godine, voljom i entuzijazmom nekolicine mladih ljudi iz kuršumlijskog sela Kosanička Rača, tačnije inicijativom dvojice meštana pomenutog sela, braće Marka i Nikole Maljevića, (tada studenata Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici), koji su ubrzo po njenom osnivanju u organizaciju i koncipiranje iste uključili svog starijeg komšiju i drugara, Najdana Đorovića, (tada studenta Pravnog fakulteta u Nišu), ukazavši mu pri tom poverenje i čast da  bude jedan od administratora i urednika Grupe.
  Kao prvenstveni motiv za osnivanje ove grupe njeni osnivači su naveli, da su oni svojim zajedničkim angažmanom i energijom hteli  inicirati pokretanje jedne tada nesvakidašnje inicijative, a ona se sastojala u pokušaju da se animiraju, ponovo spoje i zbliže svi zemljaci sa prostora Kosanice, inače rasejani širom zemlje i sveta. Po njihovom kazivanju, inicijativa za pokretanje ove Grupe je  pokrenuta spontano i ne previše pretenciozno te 2009. godine, sa svega nekoliko članova i posetilaca, kao i svaka druga slična inicijativa tog doba, kada su internet, društvene mreže i pametni telefoni bili vrlo malo dostupni i rasprostranjeni na ovim prostorima, da bi vremenom, a sa njihovom sve većom dostupnošću i omasovljenjem, ona postajala sve posećenija, brojnija i popularnija kod zemljaka. Takođe, kako sami administratori navode, Grupa iz dana u dan broji sve veći broj posetilaca i članova, kojih do danas ima više od dve hiljade i svakodnevno pristiže po više novih zahteva lica zainteresovanih za učlanjenje.  Članovi svojim aktivnostima,  objavama i raznim inicijativama učestvuju u radu i ostvarivanju osnovnih ciljeva Grupe, od kojih kao najprimarnije i najznačajnije njeni osnivači  prvenstveno navode,  spajanje i ponovno zbližavanje zemljaka, rođaka i prijatelja, koji su u potrazi za egzistencijom i boljom perspektivom morali napustiti svoj zavičaj i koji su se u toj bespoštednoj i surovoj potrazi za boljim životom vremenom udaljili jedni od drugih, zatim, kao takođe jedan od najbitnijih ciljeva, navode i popularizaciju i punu afirmaciju ovog pasivnog, ali živopisnog područija, sa bogatim kulturnoistorijskim nasleđem, sa prelepom i netaknutom prirodom, kao i sa mnoštvom neiskorišćenih sadržaja i potencijala, čijim optimalnim angažovanjem i aktiviranjem, prvenstveno od strane preduzimljivih zemljaka, bi se sprečilo odumiranje i propadanje sela u kosaničkom kraju. Navedene inicijative i aktivnosti u Grupi, po tvrdnjama samih Administratora, nailaze na dobar odziv i odobravanje svi njenih aktera, naročito one koje imaju za cilj objavljivanje i publikovanje raznoraznih multimedijalnih, fotogafskih, teksutalnih i arhivskih sadržaja, a koji za sve članove imaju posebnu sentimentalnu vrednost, jer se njima, na jedan topao i nostalgičan način, čuvaju sećanja i evociraju uspomene na neka lepa i davna prošla vremena, kao i uspomene na mnoge ljude i događaje iz bogate prošlosti i istorije ovog podneblja. Ideja vodilja samih osnivača je da se ovim pristupom pokušaju motivisati svi zemljaci u rasejanju, da dođu i ponovo obiđu mahom zapuštene i napuštene domove svojih roditelja i predaka, da ih srede i obnove i da im to bude motiv, da ako već zbog obaveza, formiranih života i porodica na strani ne mogu da se vrate da žive u svom selu, a ono bar da ubuduće što češće dolaze, da tako sela u kosaničkom kraju na neki način ponovo ožive. Grupa polako i kontinuirano, iz dana u dan, ostvaruje svoje ciljeve i svrhu, jer kako osnivači Grupe ističu, ono na šta su posebno ponosni je i sama činjenica da i dalje uspevaju da je organizuju bez bilo kakvog suvišnog administranja i cenzurisanja, a koje bi imalo za posledicu gušenje slobode govora i izražavanja njenih članova, odnosno, da bez bilo kakve ideološke, rasne i međunacionalne konotacije, kao i bez upliva bilo kakvih dnevnopolitičkih i drugih banalnih tema, a koje nisu u skladu sa ciljevima same grupe, uspevaju da mobilišu, pokrenu i spoje sve ljude dobre volje koji žele pomoći u nastojanju da se spreči odumiranje ovog kraja.
  Svi članovi i akteri iste se neku ruku svrstavaju u čuvare nasleđa, tradicije i uspomena ovog podneblja, a želja osnivača grupe je da se njome utiče i na mlađe generacije koje nisu rođene i odrastale na ovim prostorima, a čiji koreni potiču sa prostora Kosanice, da razviju intersovanje i osećaj pripadanja kraju svojih predaka i roditelja, jer na svoje poreklo i te kako trebaju i moraju biti ponosni, naročito zbog toga što ono pripada podneblju sa slavnom i junačkom prošlošću. Administratori su na kraju svog izlaganja takođe potencirali i izrazili težnju, da oni svojim aktivnim angažmanom u grupi pokušavaju uticati, da se svede na minimum sve učestalija paradoksalna pojava, da naši mladi naraštaji bolje poznaju istoriju i geografiju grčkih primorskih sela i drugih zemalja gde letuju i turistički putuju, no istorijat zavičaja svojih roditelja i predaka.
  (Tekst Najdan Đorović)

  Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=475320


  Share Tweet Send
  0 Komentara
  Učitavanje...