Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Kuršumlija za 2020. godinu

  U kategoriji Društvo, Kuršumlija, Poslednje Vesti.

  KURŠUMLIJA- Na osnovu člana 110. stav 2. Statuta opštine Kuršumlija („Sl. list opštine Kuršumlija“, broj 6/2019), Opštinsko veće opštine Kuršumlija upućuje:

  JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

  Nacrt Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Kuršumlija za 2020. godinu, daje se na javnu raspravu od 04.12.2019. godine do 19.12.2019. godine.

  Pozivaju se građani, udruženja, stručna i ostala javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Kuršumlija za 2020. godinu.

  Predlozi, sugestije i mišljenja građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu javnarasprava@kursumlija.org ili poštom na adresu: Opština Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija, sa naznakom – „Za javnu raspravu o Nacrtu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Kuršumlija za 2020. godinu “, najkasnije do 19.12.2019. godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu koji će se objaviti na sajtu opštine Kuršumlija.

  Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=475241


  Share Tweet Send
  0 Komentara
  Učitavanje...