komunalno-kupilo-vozilo-vredno-vise-od-tri-miliona-dinara

Tradicija nabavke novih vozila se nastavlja i u 2019.-oj godini za preduzeće JPKD “Toplica” Kuršumlija, pa je sredinom marta isporučeno vozilo putarac marke Fiat Dukato za koje je u prethodnoj godini sproveden postupak javne nabavke.
Vozilo nosivosti 1,5t, i tovarnog prostora 2×2,8m sa ciradom, može imati više namena. Pored uloge da ubrza transport radnika i alata potrebnog za izvođenje radova, vozilo će biti angažovano i na poslovima prikupljanja PET ambalaže čime se radi na jačanju kapaciteta prikupljanja sekundarnih sirovina.
Vrednost ovog vozila iznosi 3.222.000,00 dinara.
Treba napomenuti da je ovo deseto novo nabavljeno vozilo za proteklih 6 godina u JPKD Toplica, i nastojaćemo da se taj primer dobre prakse nastavi i u buduće, koliko god to bilo u mogućnosti, navode u kuršumlijskom komunalnom preduzeću.