U kategoriji Blace, Društvo, Poslednje Vesti. BLACE- Konkurs za prijavljivanje takmičara za izbor najuspešnije žene u poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini. Konkurs je otvoren od 1. do 15. avgusta 2019. godine   Pozivamo sve zainteresovane žene nosioce komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva koje se bave intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, da se prijave tako što će popuniti PRIJAVU.   PRIJAVU možete preuzeti na šalteru pisarnice u opštini Blace, kao i putem interneta sa sajta: www.blace.org.rs   Za detaljne informacije možete se obratiti Draganu Gmijoviću putem imejla: dragan.gmijovic@blace.org.rs  ili na broj telefona 064 /80 999 212.   Popunjenu PRIJAVU, sa pratećom dokumentacijom, poslati na adresu :   Opština Blace, Karađorđeva 4   18420 Blace   „Komisiji za izbor najuspešnije žene u poljoprivrednoj proizvodnji“ Pročitajte i…  Kuršumličanin uhapšen zbog napada na lekara hitne službe      USLOVI ZA UČEŠĆE NA  KONKURSU:   da imaju prebivalište na teritoriji opštine Blace, da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na svoje ime; da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a da ne deluju u svojstvu posrednika; da su podneli popunjenu PRIJAVU Komisiji sa pratećom dokumentacijom; NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE IZBOR NAJUSPEŠNIJE ŽENE U POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI NA TERITORIJI OPŠTINE BLACE   Interesovanja i znanja; Iskustva i trenutne proizvodnje; Postignuti rezultati u poljoprivredi. PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:   Kopija lične karte ili pasoša za podnosioca prijave, Izvod iz RPG –struktura biljne i stočarske proizvodnje i Kopija potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva. Napomena:   Pročitajte i…  Konkurs za izbor najboljeg mladog voćaraPosle prve selekcije koja će se vršiti na osnovu dostavljene prijave i tražene dokumentacije, predstavnici Komisije obićiće sve prijavljene kandidate.   Proglašenje najuspešnije žene u poljoprivrednoj proizvodnji održaće se na turističko privrednoj manifestaciji Dani šljive Blace u periodu od 22-25. avgusta.     Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=470423