kursumlija:-pronadjeni-fosilni-ostaci-najstarijih-biljaka-na-svetu!

U autorskom tekstu za Top Novosti, Zoran Nikolić, diplomirani inženjer poljoprivrede piše o tome kako je u okolini Kuršumlije pronašao fosilne ostatke najstarijih biljaka na svetu koje datiraju od pre 420 miliona godina.
Fosile najstarijih  biljaka pronašao sam u selima  Кrčmare i Grabovnica  udaljenih svega desetak kilometara, od  Кuršumlije. Naime, reč je o prvim biljkama koje su naseljavale ZEMLJU , a koje su nastale u periodu ranog silura pre 420 miliona godina –  Кuksonija (Cooksonija),  i  Rinija.
Najverovatnije da se  blizini ovih sela nalazio vulkan koji je svojim aktivnošću ove biljke fosilizovao.
Zoran Nikolić, diplomirani inženjer poljoprivredeКuksonija je bila mala, zeljasta biljka visine oko 10 cm, tanka stablašica, koja nije imala listove, razvijala se iz rizoma, uvek se razvijala na dve jednake grančice, naseljavala je slane močvare u priobalnim regionima.
Rinija je bila  biljka vlažnih zemljišta, gradila je guste sastojine. Visine do 50 cm, sa prečnikom stabla 5 mm, nije imala listove i koren, na vrhu grančica nalazile su se sporangije(loptaste  tvorevine ispunjene  sporama). Funkciju listova obavljala je kora stabla koja je bila  fitosintetički aktivna. Vodu  sa rastvorenim mineralima iz zemlje upijali su rizomi koji su rasli na rizomu.
Fosilwe ovih davno nestalih biljaka ima veoma malo u svetu, jer je za njihovu fosilizaciju bilo potrebno da biljke padu u slanu vudu i budi pokrivene vulkanskim pepelom.
U  Srbiji se predpostavlja da ih ima na Staroj  Planini.
U Кuršumliji 20.06.2019. godine,
(Autor: Zoran  Nikolić,  dipl. inž. poljoprivrede)

Pročitajte vesti iz: Kuršumlija Prokuplje