najzanimljiviji-detalji-o-srpskim-prezimenima-ako-se-prezivate-ovako-kaze-se-da-ste-plemicke-krvi

Mi ćemo vam reći, ako vam neki stariji član porodice nije već ispričao priču o poreklu vašnog dela vašeg indentiteta. Prezime je kao znak oznake „izmišljeno“ u 14. veku, a u Srbiji se njihova upotreba ustalila tek u 18. veku.

Postojalo je više metoda određivanja prezimena:

1) po ocu

2) po plemenu – Robnjak, Vasojević

3) po zvanju – Kapetanović, Popović, Vojvodić

4) po zanimanju –Kovačević, Zlatarević

5) po nadimku – Kurjaković, Zatezalo

6) čak i po osobinama – Glavonjić, Lepojević

7) ali i po mestu porekla – Glamočanin, Lučanin

Prezimena su se najčešće dodeljivala po muškom pretku dok su se po ženama određivala u izuzetno retkim slučajevima, kada je žena ostajala udovica ili postala narodni heroj.

Plemićka prezimena

Postoje prezimena koja se „nose“ u Srbiji, a koja su plemićkog porekla vezana za istaknutu poordicu u prošlosti. Tako je prezime Balšić pripadalo srednjovekovnoj dinastiji koja je vladala Zetom od 1360. do 1421. godine.

Plemići su i Vlastimirovići, koji vuku poreklo od prve srpske vladarske porodice o kojoj postoje istorijske beleške.

Vojislavljević dolazi od srpske srednjovekovne dinastijje, koja je nasledila vlast nad Dukljom preko Jovana Vladimira i srpske dinastije Vlastimirovića.

Ako se prezivate Lazarević, treba da znate da su Lazarevići srpska vlastelinska i vladarska porodica iz 14. i 15. veka.

Zanimljivo je i poreklo prezimena Mrnjavčević, koje dolazi od Mrjavčevića, srednjovekovne srpske vlastele koja je okvirno vladala prostorom današnje Makedonije.

Na listi je i prezime Vukanović po Vukanovićima koji su bili vladarska porodica, koja je vladala Raškom od kraja 11. veka do početka druge polovine 12. veka.

Plemići su, kaže se, i Pavlovići, koji poreklo dele sa Jablanićima. A poreklo kaže da su Pavlovići ili Jablanići bili bosanska srednjovekovna porodica iz doba kada je kraljevina Bosne upravljala istočnim i jugoistočnim delovima današnje Bosne i Hercegovine, Zemljom Pavlovića.