Odbornici Radosav Novčić i Dragić Živković:Ove odgovore dugujete žiteljima opštine Blace!

odbornik Radosav Novčić;

Kao odbornik u skupštini opštine Blace dostavljam Vašoj redakciji Toplicke.com pitanja koja ću postaviti u usmenoj i pisanoj formi na predstojećoj sednici Skupštine opštine Blace zakazanoj za 05.10.2019 godine i molim Vas da njihovu sadržinu u potpunosti objavite pre početka sednice jer ne bi bilo prvi put da mi se onemogući da postavim odbornička pitanja, a I nije obezbedjen prenos sednica preko sredstava informisanja uprkos činjenici da opština Blace za poziciju informisanja izdvojila preko 3 miliona i 300 hiljada dinara.


1.Postavljam pitanje kako bih odstranili špekulacije koje su se pojavile da li opštinski funkcioneri idu na službeno putovanje u Kinu ili Kinšasu.Sudeći po sudskom postupku koji koji se protivu njih vode I izveštaju Angencije za borbu protiv korupcije bliži su Kinšasi tj. izdržavanju višegodišnjih zatvorskih kazni?Molim da mi se odgovori na ovo pitanje
2.Dokle se stiglo sa sudskim postupkom koji se vodi protivu Primus inter pares tj. protivu predsednika Skuptšine? Iz sredstava informisanja smo obavešteni da je nadležni tužilac ostao pri svim tačkama optužnog predloga i da traži višegodišnju zatvorsku kaznu za dotičnog Vasiljevića
3.Postavljam pitanje skupštinskoj većini da li je celishodno da Miloš Vasiljević i dalje bude prvi medju jednakima iako je kompromitovan nezabeleženo korupcionaškim skandalom, s načelnikom opštinske uprave avgusta 2018.godine koji je u isti uhvaćen In flagranti ( na delu) zbog čega je kao predsedavajući najvišim organom vlasti na lokalnoj samoupravi po koncepciji našeg zakonodavstva za lokalnu samoupravu, ovom organu naneo nesvakidašnju štetutu , tako da je osramotio odbornike koji su ga birali ovakvim činom. U medjuvremenu ne vrši obaveze iz člana 21. Poslovnika o radu Skuptšine opštine Blace u povodu ne samo zakazivanja sednica nego I prisustvovanja istim .
4.Postavljam pitanje koje poslove je radila firma Zorana Mladenovića poznatijeg kao Bis sa opštinom Blace u psolednje tri godine? To je isti onaj čovek koji je optužen pred Višim sudom u Nišu za pranje novca u slučaju koji se vodi protiv predsednika Skupštine opštine Blace I bivšeg načelnika opštinske uprave.
5.Postavljam pitanje zašto odbornik Zvonko Rilak nije dolazio na posao u Kulturni centar iako je do pre samo mesec dana bio zaposlen u istom I uredno primao platu?
6. Postavljam pitanje zasto u završnom računu za prošlu godinu nisu objavljeni troškovnici sportskih udruženja i Sportskog Saveza opštine Blace koji se finansiraju iz budzeta opštine Blace kako bi gradjani videli gde se troše budzetska sredstva?Kao odbornik tražim da mi se budzeti I troškovnicisvih sportskih klubova I Saveza, a koji se finansiraju iz budzeta opštine Blace dostave i učine javno dostupnim svim gradjanima opštine Blace
7.Zašto JKP Blace nije prihvatilo posao rekonstrukcije krova Doma zdravlja?
8.Postavljam pitanje da li je tačno da je najboljem sportisti Blaca koji je radio u Sportskom savezu opštine Blace, prekinut radni odnos jer nije hteo da potpiše fiktivnu prznanicu da je primio neki novac koji nikada nije primio na kontu premije?
9.Kolika je novčana sredstva opština Blace u poslednje tri godine uplatila Radio televiziji Kruševac?
10.Pošto su na kontu reprezentacije I ugostiteljskih usluga izdvojeno više milionski iznosi postavljam pitanje koliko ste pojeli do sada tj. kako napreduje izvršenje budzeta po ovoj stavci?
11.Ko je bio izvodjač radova prilikom rekosunkcije vodovodne mreže u ulicama Braće Vuksanović i Cara Dušana,a ko koordinator na projektu? Zašto su ,,sahranjene” vodovne cevi (postavljene su cevi i zakopane, a da nisu povezane na vodovodnu mrežu). Molim da mi se dostavi kopija ugovora i ugovor javno objavi.

odbornik, Dragić Živković

Kao odbornik u skupštini opštine Blace dostavljam Vašoj redakciji Toplicke.com pitanja koja ću postaviti na predstojećoj sednici skupštine opštine Blace zakazanoj za 10.05.2019. godine usmeno i pismeno tražiti odgovor.Molim Vas da njihovu sadržinu u potpunosti objavite pre početka sednice skupštine, jer sednice skupštine se ne prenose od strane sredstava informisanja, iako je opština Blace budzetom za 2019. godinu predvidela preko 3 miliona 300 hiljada dinara za informisanje…


1..Postavljam pitanje kako to da se baš brat predsednika opštine zaposli na mestu magacionera u Domu zdravlja u Blacu i ujedno tražim da mi se kao odborniku dostavi pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta u Doma zdravlja Blace, a čiji je osnivač lokalna samouprava?
2..Da li opštinska vlast stoji iza pritisaka sa kojima su suočeni zaposleni iz Doma zdravlja od strane direktora i njegove ,,glavne” sestre prilikom izbora predsednika sindikata?
3..Da li je politika opštinske vlasti gašenje stomatološke ambulante u Osnovoj školi koja je sa radom počela 1997.godine ili je politika optšinske vlasti otpuštanje ljudi iz Doma zdravlja čiji je osnivač lokalna samouprava ili je pak politika opštinske vlasti gašenje zubne tehnike u Domu zdravlja koja je postojala 50 godina ?Ako nije nek nam neko od nadležnih odgovori da li je to politika direktora Doma zdravlja ili njegove ,,glavne” sestre?
4.Koliko je sredstava izdvojeno za službeno putovanje delegacije opštine Blace u SAD I koja je svrha I rezultat njihovog putovanja.Ko je sve u protokolu posete odredjen da prestavlja optšinu Blace I u skladu sa tim tražim da se objavi troškovnik kako bi svi gradjani videli gde se troše budzetska sredstva
5.Da li je tačno da su ogromna novčana sredstva isplaćena na kontu advokatskih usluga u JKP Blace?
Da li je to bilo neopohodno ?I ko je odgovoran za to ako se zna da je JKP Blace u višemilionskom gubitku I da se radnicima duguju dve plate
6.Da li opštinska vlast ima bilo kakav plan za otvaranje Kancelarije za mlade koja je 2016.godine ugašena, a koja je imala brojna priznanja za svoj rad i postizala značajne rezultate, a njen koordinator, premešten na mesto opštinskog kurira ?
7. Da li je tačno da učenici Srednje škole Blace nisu prisustvovali Danu otvorenih vrata u organizaciji Filozofskog fakulteta u Nišu zbog loše organizacije putovanja od strane direktorke Srednje škole Gordane Djordjević koja je angažovala firmu koja je poslala neiispravan autobus,vozač nije imao lekarski izveštaj, a policija nije obaveštena u zakonskom roku.
Ako ovakve propuste beleži direkorka koja se nalazi na čelu institucije kakva je Srednja škola Blace šta da očekujemo od ostalih?

Dragić Živković je januara meseca ove godine izašao iz SNS-a i podržao Savez za Srbiju i Pokret 1od5miliona (Potpisnike Sporazuma sa narodom), a Radosav Novčič je pre par meseci izašao iz odborničke grupe ,,Blace naša kuća” i dao podršku Savezu za Srbiju i Pokretu 1 od 5miliona.
Share Tweet Send
0 Komentara
Učitavanje...