U kategoriji Kultura, Kuršumlija, Poslednje Vesti.

  KURŠUMLIJA- Istoričar prof. dr Jovan Janjić održao je u Kuršumliji promociju kapitalnog dela „Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu“. U pitanju je  proširena doktorska disertacija. Obuhvaćen je period od 1945. do 2000 godine, period kada su velike represalije vršene od strane komunističkog režima nad crkvom kao vekovnim duhovnim stubom srpskog naroda, i kada je narodu nametnuta marksistička idelogija koja nije podrazumevala bilo kakva religijska ubeđenja, kazao je Topličkim vestima profesor Janjić. O mnogim vinovnicim tog perioda i dalje se ćuti, iako je za mnoge događaje distanca od 50 godina odavno prošla.

  Dr Jovan Janjić je naglasio da u knjizi govori o Srpskoj pravoslavnoj crkvi nakon II svetskog rata, što podrazumeva sagledavanje duhovnog ambijenta koji je vladao u tom periodu za vreme komunističke vlasti. Ta nova vlast od srpskog naroda želela je da napravi novog čoveka. Novo društvo novo duhovno ustrojstvo, potpuno otuđujući nas od našeg primarnog počivanja na temeljima pravoslavlja, Svetog Save, Simeona, i svetih otaca. Oni su napravili diskontinuitet, posledice su enormne jer to je jako dug period od nekoliko decenija.

  -Posle Drugog svetskog rata vera formalno nije zabranjena, ali na 7. kongresu SKJ, 1958. godine, po marksističkoj ideologiji, nema nikakvog verskog ubeđenja, pa ako želite da napredujete na poslu to vam je bila preporuka da prihvatite. Samim tim vi kao predstavnik nove elite, dajete primer drugima, da prihvate otuđenje od vere a postanete slebdenik nove ideologije. Ovo je moja proširena doktorska disertacija, naučna studija, svedočanstvo jednog vremena vrlo burnog i nažalost sa vrlo tragičnim događajima. Teške stranice srpske istorije, šta se dešavalo u tom periodu, zašto se dešavalo i kuda je taj put vodio- naglasio je Jovan Janjić.

  Na naše pitanje da li planira nastavak ove knjige, da obuhvati period od 2000 godine do danas, jer samo otvaranje novih poglavlja zaustavlja tok sve prisutnog ćutanja.  Profesor Janjić je pojasnio da za sada ne jer vratiće se malo unazad do Kosovskog boja jer već je  napisao „Kosovski zavet“ , i još dublje u istoriju da obradi hrišćanstvo u periodu od 20 veka, jer hrišćanska vera je živa i ona je odredila našu civilizaciju, i predmet je njegovog izučavanja

  -Narod se vraća veri, jer to je izvor na kome počiva duhovnost, a naše biće je satkano na pravoslavnoj tradiciji i što smo sledili najviše principe srpske crkve. Da bi smo se vratili sebi moramo da spoznamo put kojim su stvarane duhovne vrednosti. Šta se desavalo u vremenu kada smo stasavali i kada je sejano ono što sada žanjemo-kazao je na kraju razgovora profesor Janjić.

  Inače, u knjževnom opusu Janjića su dela sa crkvenom i hrišćanskom tematikom tako da je  posetioce kratko upoznao i sa još dve svoje knjige: „Svetlonosac u mraku“ o episopu Hostanskom Varnavi Nastiću i njegovom stradanju  i „Kosovski zavet“, koji se temelji na Svetosavlju a Svetosavlje na Hristovoj reči. Ovo je Janjićeva druga poseta  Kuršumliji, prvi put je promovisao knjigu Budimo ljudi, pouke blaženopočivšeg Patrijarha Pavla.

  Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=466769