opstina-blace-dobila-500.00000-dinara-za-sprovodjenje-mera-i-aktivnosti-za-unapredjenje-polozaja-zena

Opština Blace je jedna od lokalnih samouprava kojoj je odobren novac, odnosno bespovratna sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara za sprovođenje aktivnosti iz usvojenog Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost. Sredstva se dodeljuju u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti” koji realizuje Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade RS u saradnji sa agencijom UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena a uz finansijsku podršku Evropske unije. Obaveza opštine Blace je da aktivnosti i sredstva realizuje do kraja tekuće godine sa fokusom na unapređenje položaja žena na tržištu rada, žensko preduzetništvo i ekonomsko osnaživanje žena iz ruralnih područja.
Podršku po ovom Konkursu dobilo je ukupno 12 lokalnih samouprava.