ova-pitanja-se-biraju-za-republicko-takmicenje:-proverite-koliko-znate-maternji-jezik

Slede prvo pitanja iz testa za učenike sedmog razreda sa republičkog takmičenja (pitanja i rešenja objavljena su na sajtu Društva za srpski jezik imknjiževnost Srbije). Na testu je bilo 20 pitanja, mi smo izdvojili sledeća.

1. U sledećem primeru podvuci sve atribute:

Visoki i nasmejani profesor matematike ljubazno nam je pokazao gde je kabinet.

2. Prepiši sledeću rečenicu tako što ćeš dodati zapetu svuda gde je neophodna:

Pop bob i rat nisu skraćenice nego su kratkereči a skraćenice su tj. npr. itd. i str.

3. U kojim se kategorijama podvučena reč u sledećem primeru slaže (kongruira) sa subjektom:

Ona je u sobi.

a) rod b) broj v) lice.

4. Činija je bila puna vode.

U ovom primeru: a) postoji pasiv; b) ne postoji pasiv; v) postoji i pasiv i aktiv.

5. Reči KNjIŽAR, KNjIŽARA i KNjIŽARICA imaju isti koren, koji glasi….

6. Kajsije i grožđe smo kupili, ali peršuna i mirođije nije bilo. Reč koja ilustruje jotovanje u navedenom primeru prema broju slogova je:

a) jednosložna b) dvosložna v) trosložna g) četvorosložna.

Rešenja za prvu seriju pitanja su:

1. Visoki, nasmejani, matematike.

2. Pop, bob i rat nisu skraćenice, nego su kratke reči, a skraćenice su tj., npr., itd. i str.

3. b i v.

4. ne postoji pasiv.

5. knjig.

6. dvosložna.

Koliko imate tačnih odgovora na prvom testu?Foto: RAS Srbija

Nadamo se da su vaši rezultati rešavanja testa za sedmi razred dobri, a sada slede i pitanja iz testa za osmake na kojem je, takođe, bilo 20 pitanja:

1. Zaokruži slova ispred imena osoba čija su dela doprinela Vukovoj pobedi 1847. godine:

a) Milovan Vidaković; b) Petar Petrović Njegoš; v) Jovan Jovanović Zmaj; g) Branko Radičević; d) Đura Daničić; đ) Đura Jakšić.

2. U kom se padežu imenice MOMAK menja mesto njenog akcenta?

3. Podvuci pridev koji nije nastao izvođenjem od imenice: severozapadno, suncokretovo, zelenooko, brodovlasničko, ribolovčevo.

4. Zaokruži slovo ispred rečenice u kojoj je značenje imenice selo dobijeno metonimijom:

a) Pred celim selom je morao da se pravda.

b) Kroz celo selo je prošla svadbena povorka.

v) Bolje biti živeti u selu nego u gradu.

g) Tršić je rodno selo Vuka Karadžića.

5. Podvuci pravilno napisane reči: auto-portret, avio-kompanija, foto-reporter, auto-mehaničar, video-igrice.

6. Pomoću sufiksa -ski napravi pridev od sintagme KNJIŽEVNA ISTORIJA.

Rešenja druge grupe pitanja su:

1. b, g, d.

2. u genitivu množine.

3. zelenooko.

4. a.

5. avio-kompanija, foto-reporter, auto-mehaničar.

6. književnoistorijski.

Najbolji osnovci su osvojili nagrade, a da li ste vi dobro zapamtili ono čemu vas učili u osnovnoj školi na časovima srpskog jezika i književnosti?

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: