placanje-platnim-karticama-u-opstini-kursumlija

Građani da na šalterima Uslužnog centra opštine Кuršumlija mogu putem platnih kartica da plate sve administrativne takse (lokalne i republičke), naknade, porez na imovinu i ostale obaveze po osnovu lokalnih javih prihoda.
Ova usluga je moguća zahvaljujući Кancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koja je obezbedila da se u Opštinskoj upravi opštine Кuršumlija postavi jedan POS terminal i time omogućila korisnicima usluga (građanima) da administrativne i druge takse, naknade i porez na imovinu plate elektronski.
Elektronsko plaćanje dostupno je svim platnim karticama (DinaCard, VISA, MasterCard) bez obzira na banku izdavaoca.
Uspostavljanje plaćanja taksi na šalteru-pultu putem platnih kartica doprinosi načelu delotvornosti i ekonomičnosti postupaka, a u cilju uspostavljanja profesionalne i moderne uprave kao servisa građana.
E – plaćanjem stranka izbegava odlazak do pošte/banke i čekanje u redovima, i na taj način joj se omogućava da efikasnije ostvari svoja prava.
Troškovi plaćanja putem platnih kartica jednaki su sa iznosima troškova koji se naplaćuju na šalterima Pošte, navode u obaveštenju iz Opštine Kuršumlija.
Pročitajte vesti iz: Kuršumlija Prokuplje