planinka-trazi-nove-radnike

Na osnovu odluke Upravnog odbora a u vezi sa ukazanom potrebom za odgovarajućom radnom snagom, dana 15.03.2019.godine, preduzeće A.D. „PLANINKA“ raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vreme po uslovima koje je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje za realizaciju Programa pripravnika.
Pozivamo vas da se prijavite za obavljanje poslova iz oblasti:
Hotelijerstva (više i visoko obrazovanje ekonomske struke)
Medicine (fiziotarapeuti, srednja i visoka stručna sprema)
Informacionih tehnologija (visoka stručna sprema)
Početna selecija kandidata obaviće se na osnovu CV-a koji kandidati kao i dokaze o ispunjenosti uslova moraju dostaviti najkasnije 10 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.
Prijave se podnose u preduzeću A.D. „PLANINKA“, Kosovska br. 38 u Službi za ljudske resurse ili na e-mail adresu vanja.milenkovic@planinka.rs
Konačnu odluku o prijemu donosi Nacionalna služba za zapošljavanje.
Prednost pri izboru imaće kandidati sa teritorije SO Kuršumlija.