PODNETA ŽALBA GRADSKOM VEĆU PROTIV SEČE DRVETA

PODNETA ŽALBA GRADSKOM VEĆU PROTIV SEČE DRVETA

Udruženje Edukaciono humanitarna organizacija koju zastupa direktor Snežana Ilić podneli su danas 03. februara žalbu zbog seče drveta na štalištu o kome smo mi već pisali pre nekoliko dana.

NE DAJU DRVO!
Nekoliko građana okupilo se jutros ispred uper marketa „Čutura“ jer ne žele da se poseče drvo koje je u Pešačkoj zoni. Naime, prema nalogu Gradske komunalne inspekcije, radnici Javnog preduzeća „Hammeum“ trebalo je da poseku dva drveta u Pešačkoj zoni. Kako stoji u rešenju o uklanjanju drveća, kor…

Naš predlog. Ne secite drvo koje niste posadili i ne ispunjavajte privatni zahtev pojedinca koje u rešenju nazivate NN stranka.

Još niko od nas nije video rešenje, da se na nekoj stranci udovoljava po zahtevu, a da se ne navede ime i prezime stranke, datum i broj zahteva, da se ne navode dokazi koji ukazuju na pogubnost korenovog sistema drveća na podzemne instlacije. Ko je , kako i kada utvrdio oštećenja?

Stanari zgrade za kolektivno stanovanje u ulici Jug Bogdanovoj br 1 nisu prijavili bilo kakva oštećenja na instalacijama. Svi smo svedoci da na širem potesu gde se nalazi drveće nema bilo kakvih vidljivih oštećenja.

Zbog toga kako je rešenje obrazloženo, nema oštećenja, već postoje privatni interesi neimenovane stranke.

Kad navodite rešenje doneto na zahtev stranke, mi sa sigurnošću ne možemo da utrvrdimo - da li se radi o steranci fizičkom licu, ili nekoj političkoj stranci. Iz rešenja se sve može zaključiti.

Kako je prvostepeni organ uopšte sme da navede -žalba izjavljena na rešenje ne zadržava izvršenje.

Ako postupite po rešenju i drveće posečete pre konačnosti, šta će biti sa donosiocem rešenja ako se žalba usvoji ili se jednog dana utrvdi krivična odgovornost zloupotrebom ovlašnjenja?

Prvostepeni organ je dao pravo na žalbu ali se ne može utvrditi ko je taj ovlašćenji da se žali?

Taj nepoznati koji je predao zahtev za sečenje stabala, neće se žaliti, jer nepoznat a i od privatnog interesa mu je da se stabla poseku.

Možda je prvostepeni organ mimslio na političku stranku ili sve gradjane prokuplja. Mesto gde se nalaze lipe, dar prirode koje Vam je objasnio J.J Zmaj ugrožavaju šetalište, ne ugrožavaju objekte. Jedino mogu da ugroze bašte restorana u vidu manjih pazara ali u tom delu javne površine nije utvrđen javni interes i postavljenje ugostiteljskih stolova, zao i ne secite drvo koje niste posadili jer vam ništa nažao ne čini i ne igrajte se sa javnim ovlašćenjima.

SADI DRVO

Gde god nađeš zgodno mesto,
Tu drvo posadi!
A drvo je blagorodno
Pa će da nagradi.

Nagradiće izobiljem,
Hlada, roda svog,
Nagradiće bilo tebe,
BIlo Brata tvog.
Jovan Jovanović Zmaj.


Share Tweet Send
0 Komentara
Učitavanje...