pozivaju-se-sportske-organizacije-da-podnesu-prijave-za-dodelu-termina-u-sportskoj-hali-cika-dusko-jovanovic-u-blacu

U kategoriji Blace, Društvo, Poslednje Vesti. Autor Gorica Šegović 13 mar 2019 BLAVE- Opštinsko veće opštine Blace, na sednici održanoj dana 5. marta 2019. godine, donelo je zaključak kojim objavljuje JAVNI POZIV za dodelu termina u Sportskoj hali „Čika Duško Jovanović“ u Blacu za period 15. 3. 2019.- 15. 12. 2019. godine. Pozivaju se sve zainteresovane sportske organizacije i druga pravna lica da podnesu prijave za dodelu slobodnih termina u Sportskoj hali „Čika Duško Jovanović“ u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Prijave se podnose  Stručnoj Komisiji za za ocenu godišnjih programa u oblasti sporta u opštini Blace na adresu: Karađorđeva 4, 18420 Blace sa naznakom „ZA JAVNI POZIV ZA RASPODELU SLOBODNIH TERMINA U SPORTSKOJ HALI ČIKA DUŠKO JOVANOVIĆ – NE OTVARAJ“. Odluku o dodeli termina donosi Opštinsko veće opštine Blace na predlog stručne Komisije za ocenu godišnjih programa u oblasti sporta u opštini Blace. Lista odobrenih sportskih organizacija i drugih pravnih lica koje će biti korisnici pomenutih slobodnih termina objaviće se na sajtu www.blace.org.rs kao i na oglasnoj tabli opštine Blace. Predlagači čija prijava bude konačno prihvaćena i odobrena za dobijanje slobodnih termina u Sportskoj hali „Čika Duško Jovanović“ u Blacu, zaključuju ugovor sa predsednikom opštine Blace kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Sve informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti na imejl: blace@blace.org.rs , ili telefon 027/371-110. Kompletan tekst Javnog poziva i prijavni obrazac možete preuzeti na zvaničnom sajtu Opštine Blace. Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=462917 13 mar 2019. Komentari na vestima starijim od 7 dana su zatvoreni RSS 2.0. Vi možete ostaviti vaš komentar