rekonstruise-se-vodovod-u-ulici-vuka-kradzica-u-kursumliji

Građevinska grupa JPKD “Toplica” radi u punom jeku pa su i radnici raspoređeni na više gradilišta. Pored izrade atmosferske kanalizacije u ulici Ilije Konjevića, izrade potpornog zida u dvorištu Gimnazije i Ekonomske škole, trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Vuka Karadžića.
Radovi se tiču ukidanja stare mreže sa pocinkovanim cevima, i umetanju novih, PVC cevi.
Dužina mreže je oko 800 metara, a rekonstrukcija obuhvata i zamenu cevi do priključaka kojih je oko 20.
Vrednost izvođenja radova iznosi oko 2.000.000,00 dinara, navode u kuršumlijskom komunalnom preduzeću.