stari-dobri-antibiotici-prosli-test-vremena-snaga-zaboravljenog-oruzja-u-borbi-protiv-bakterija

Srbija je u novembru 2018. dobila Nacionalni vodič za racionalnu upotrebu antibiotika koji nas je podsetio na moć antibiotika starije generacije. Pošto ovi lekovi dugo nisu u širokoj primeni, rezistencija na njih je niska, a efikasnost im je visoka.

U Vodiču je jasno definisan svaki korak u lečenju bakterijske infekcije – kada problem može da se reši nekim od antibiotika starije generacije, a kada treba da se uključi neki noviji lek, tzv. „rezervni antibiotik“.

– Vodič jasno kaže šta je prva linija terapije za svaku indikaciju, šta druga linija, a šta je alternativa. Preporuka je da se rezervni antibiotici primenjuju kao poslednja opcija jer tako čuvamo novije medikamente za ozbiljnije infekcije. Ako neka bakterijska infekcija može da se izleči nekim starim, uslovno rečeno zaboravljenim antibiotikom koji dugo nije bio u upotrebi, preporučuje se da on bude prvi izbor – objašnjava Branko Anđelković iz „Galenike“.

Doktor Anđelković ističe da se kod nas racionalna upotreba često poistovećuje sa smanjenom potrošnjom ovih lekova, što u osnovi nije tačno.

dr Branko Anđelković iz „Galenike“Foto: Vesna Lalić / RAS Srbija

– Racionalna upotreba antibiotika podrazumeva adekvatan lek, u adekvatnoj dozi i sa adekvatnom dužinom trajanja terapije. U suprotnom, rizikujemo da se nekada primeni antibiotik koji nije najefikasniji ili da se bespotrebno primeni kombinacija dva, tri ili četiri antibiotika. Samim tim rizikujemo da pacijent bude lečen duže vreme od očekivanog, da nemamo adekvatan ishod terapije i da u krajnjoj liniji direktno doprinosimo rezistenciji bakterije na taj antibiotik– upozorava dr Anđelković.

Naš sagovornik podseća da u poslednjih 30 godina u svetu nema nove grupe antibiotika koja bi bila adekvatan odgovor rastućem broju rezistentnih infekcija.

– Nisu to, kako se često čuje, neke nove superbakterije. To su stare, one koje dobro poznajemo, a koje su naučile da se izbore sa postojećim antibioticima. Upravo zato postojeće resurse u antibioticima moramo da koristimo racionalno.

Dr Branko Anđelković i prof. dr Milica Bajčetić, klinički farmakolog, održaće 28. marta na Festivalu zdravlja predavanje o racionalnom korišćenju antibiotika sa početkom u 12 časova.