U kategoriji Društvo, Poslednje Vesti, Prokuplje.

  PROKUPLJE- Institut za evropske poslove uz podršku fonda braće Rokfeler, kao i ambasade Sjedinjenih Američkih država organizuje program “Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji” o značaju i tehnikama zaštite prava manjina za studente i diplomce pravnih fakulteta i mlade pravnike iz cele Srbije. U programu su se našli u studenti iz Prokuplja. Modul u trajanju od četiri meseca se sastoji od šestodnevnog treninga, organizacije vršnjačkih edukacija, medijskih pojavljivanja i pisanja predloga praktičnih politika i počeo je održanim treningom u Jagodini od 1. jula do 6. jula 2019. godine. Na programu je učestvovalo dvadeset studenata prava, svršenih studenata, advokatskih pripravnika, sudijskih pripravnika, advokati i ostalih zanimanja iz oblasti prava koja su usko povezana sa temom seminara. Pored pravnika, program je namenjen i pripadnicima policije.

  Program je ciljano namenjen ovim dvema velikim grupama budući da su one prve koja treba da zaštite ljudska i manjinska prava svih građana Srbije, ukoliko su ona ugrožena. Takođe, u toku pregovora Srbije sa Evropskom unijom, neke od najznačajnijih reformi dešavaće se u poglavljima 23 i 24, koja se odnose na pravosuđe i osnovna prava, kao i na pravdu, slobodu i bezbednost. Uz informisanije učesnike u procesu reformisanja pravosuđa i policije, reforme će biti efektnije i efikasnije.
  Program obuhvata trening koji se sastoji iz predavanja, radionica, diskusije učesnika i učesnica sa univerzitetskim profesorima, pravnicma, predstavnicima organizacija civilnog društva i institucija o značaju zaštite prava manjina i njihovoj primeni u praksi i aktivnosti nakon treninga. Trening se sastoji od šest radnih dana sa vrlo intenzivnom agendom i podeljen je u četiri oblasti: Razumevanje ljudskih prava, Prepoznavanje kršenja ljudskih prava, Sudsko zastupanje oštećenih i raspravu o jednakosti. U okviru svakog dana organizovano je pet celina u trajanju od po 90 minuta. Tokom treninga se očekuje da se razviju veštine i znanja učesnika i učesnica u cilju boljeg razumevanja koncepta ljudskih prava kao i da se usvoje mehanizmi za zaštitu i zastupanje oštećenih. Tokom šest dana učesnici su imali prilike da razgovaraju sa Ivanom Đurićem “Duskriminacija, individualna i kolektivna prava, ranjive grupe” , Goranom Miletićem “Kršenje ljudskih prava i dobra praka sudova”, Tamarom Tomašević “ Razumevanje prava manjina i empatija ”, Ivanom Filipov “Uloga poverenika za zaštitu ravnopravnosti”, Milanom Bajićem “ Simulacija sudskog postupka”, Dragoslava Barzut “ponosni na to što jesmo “ iz organizacije “Da se zna!”, Marija Demić “diskusija o pravima Roma”, Vladimir Vukčević “Ljudksa prava u sukobu” . Pored raznoraznih diskusija i radionica, polaznici obuke si posetili i Viši sud u Jagodini i razgovarali sa sudijama o značaju manjinskih prava. Učesnici su imali i prilike da se oprobaju i u glumi u “Forum teatru” kod glumice Branke Bajić, gde su bile izvedene razne situacije iz života manjinskih grupa.
  Učesnik i učesnica ovog projekta, studenti Pravnog fakulteta u Nišu, Nemanja Paunović i Kristina Mihajlović iz Prokuplja, ističu da je poštovanje ljudskih i manjinskih prava veoma važno za celokupno družtvo i bolji život u njemu. Koliko poštujemo tuđa prava i način života, toliko možemo da očekujemo da se poštuje i naš život od drugih zajedica i ljudi.


  Zašto je ova tema važna?
  Ustavom proklamovana jednakost građana, načelne pravne garanicije i dobar normatvni okvir jesu samo preduslov za efikasnu borbu protiv diskriminacije. Ova negativna i opasna društvena pojava je i dalje raširena u našoj zemlji, bazirana na duboko ukorenjenim predrasudama i stereotipima patrijarhalnog društva prema nekim manjinskim grupa. Diskriminacija je sistemska pojava koja zadire u sve sfere društva pa je za efikasno suzbijanje iste potrebno aktiviranje svih društvenih slojeva, negovanje kulture ljudskih prava, razvijanje duha tolerancije i edukacija kako građana, pripadnika manjinskih grupa tako i onih koji im pružaju pomoć kada im garantovana prava bivaju uskraćena ili ograničena. Iz tog razloga je ovaj projekat od velikog značaja,jer mladi pravnici usvajaju znanja dragocena za zaštitu i zastupanje oštećenih a osim toga imaju obavezu da stečena znanja prenesu drugima putem vršnjačkih edukacija. Na taj način doprinose podizanju nivoa svesti građana o opasnosti i važnosti ove teme, kako bi naša država bila tolerantno društvo u kome se poštuju i uvažavaju različtosti i svi užvaju jednaka prava i mogućnosti

  Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=469389