svake-godine-ljudi-se-pitaju-da-li-je-ispravno-uskrs-ili-vaskrs?-ovo-je-jedini-tacan-odgovor

28.04.2019. 09:32

Svake godine oko Uskrsa iznova se javlja ista dilema: mnogi su u nedoumici da li treba da kažu Uskrs ili Vaskrs, Hristos vaskrse, voskrese, vaskrese ili nešto sasvim drugo. Ovo je konačan odgovor.

Da lli je pravilno Uskrs ili Vaskrs? Foto: Profimedia

Pravopis Matice srpske kaže da se i reč „Vaskrs“ iz srpskoslovenske tradicije i „Uskrs“, saglasno sa štokavskim sistemom, uobičajeno koriste u srpskom književnom i narodnom izrazu. Dakle, ispravno je i jedno i drugo, s tim što je „Vaskrs“ svojstvenije svečanijem i ekspresivnijem stilu, a „Uskrs“ je stilski neutralno. A samim tim dozvoljeno je i „vaskršnji“ i „uskršnji“.

Dilema potiče od nekadašnjeg staroslovenskog predloga „v“ koji se izgovarao kao „va“; a u duhu ruskog jezika „vo“ i značio je isto što i danas znači predlog „u“, do kog se došlo tokom istorije našeg jezika. Takođe, Rečnik Matice srpske navodi da bi najpravilnije bilo reći „Hristos vaskrse“, ali i „Hristos voskrese“.

U svakom slučaju, ako dragim osobama kažete i samo „Srećan Uskrs“, biće dovoljno jer od dilema usled kulturoloških i istorijskih uticaja i preplitanja važniije je da praznik provedete u okrilju porodice, u miru, zdravlju i sreći.