U kategoriji Blace, Društvo, Poslednje Vesti.

  BLACE- Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) sprovela je treću redovnu godišnju posetu Domu zdravlja Blace, u kojoj se sagledavao rad ustanove koji se odnosi na zadnjih godinu dana.

  Redovna poseta je započela  razgovorom sa menadžmentom Doma zdravlja Blace, a nastavila se pregledom dokumentacije, razgovorima sa predstavnicima timova za samoocenjivanje  i obilaskom  Doma zdravlja, a sve u cilju kontrole kontinuiteta kvaliteta rada u Domu zdravlja.

  Redovnoj akreditacijskoj poseti prethodio je ozbiljan višemesečni rad, koji je na kraju i rezultirao još jednim uspehom Doma zdravlja Blace.

  U proteklom periodu menadžment Dom zdravlja Blace je prepoznao  sve prednosti i dostignuća akreditacije,  motivisao je svoje zaposlene,  uložio ogromnu energiju  kako bi postigao i  dostigao svoj cilj, bezbedne, sigurne i kvalitetne ustanove.

  -Akreditaciju shvatamo kao kontinuirani proces usmeren ka dosezanju višeg nivoa efikasnosti u radu i unapređenju nivoa i dostupnosti zdravstvenih usluga koje pružamo našim korisnicima, ističu u Domu zdravlja Blace.

  Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=468873