U kategoriji Društvo, Kuršumlija, Poslednje Vesti.

    KURŠUMLIJA- Radna grupa iz Kuršumlije koju su činili direktor predškolske ustanove, predstavnici lokalne samouprave, Doma zdravlja i Centra za socijalni rad pohađala je u Brzeću trodnevnu obuku koju je finansirala Evropska unija u okviru SUPER projekta (Support to preschool education system reform in Serbia – Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja u Srbiji).

    Cilj ove obuke je osnaživanje i jačanje profesionalnih kapaciteta lokalnih zajednica da planiraju i upravljaju predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

    Radionicu su vodile Milena Mihajlović i Aleksandra Kalezić Vignjević iz CIP–Centra za interaktivnu pedagogiju.

    Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=472930