U kategoriji Blace, Kultura, Poslednje Vesti.

  KURŠUMLIJA- Narodna biblioteka “Raka Drainac” Blace pod pokroviteljstvom SO Blace raspisuje  Lliterarni konkurs u čast Radu Draincu sa ciljem da se sačuva i neguje kulturno-istorijska baština sredine u kojoj je rođen pesnik Rade Drainac.

  Konkurs otvoren do: od  23.5.2019. do 11.09.2019.godine.
  Konkurs raspisuje: Narodna biblioteka “Raka Drainac” Blace

  Teme

  1.“Putovanje”
  2. “Čovek peva”
  3. “Esej o  Radu Draincu”

   

  Uslovi konkursa

  1.“Putovanje” pravo učešća imaju učenici osnovnih škola.
  2. “Čovek peva” pravo učešća imaju učenici srednjih škola.
  3.  “Esej o Radu Draincu” pravo učešća imaju svi zainteresovani stariji od 18. godina.

   

  Radovi treba da budu napisani u Word dokumentu na jednom od standardnih fontova.

  Radovi se potpisuju šifrom. Rešenje šifre se dostavlja u posebnom dokumentu. Podaci o autoru za razrešenje šifre: šifra, ime i prezime, razred, naziv škole (ako je đak), adresu, mesto, datum rođenja,  kontakt telefon i adresa e-pošte.

   

  Svi radovi koji ne ispunjavaju neki od uslova konkursa neće biti ocenjivani.

  Pristigli radovi se ne vraćaju, a autori su saglasni da njihove radove  Narodna biblioteka “Raka Drainac” može publikovati.

   

  Nagrade

   

  “Putovanje”

  I nagrada – tablet uređaj
  II nagrada – knjiga
  III nagrada – knjiga

   

  “Čovek peva”

  I nagrada – tablet uređaj
  II nagrada – knjiga
  III nagrada – knjiga

   

  “Esej o Radu Draincu”

  I nagrada – laptop računar
  II nagrada – knjiga
  III nagrada – knjiga

   

  Konkurs se raspisuje  od 23.05.2019. godine i trajaće do 11.09.2019.godine.

  Radove  obavezno  slati  elektronski sa naznakom za Literarni konkurs   na e-adresu:

  konkurs.drainac@gmail.com

   

  Za sve informacije obratite se na telefon 027371674 ili e-mail: konkurs.drainac@gmail.com

   

   

  Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=466991