U kategoriji Društvo, Kuršumlija, Poslednje Vesti.

  KURŠUMLIJA- Opština Kuršumlija objavila je javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta: Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju fabrike za završnu mašinsku obradu metala.

  Ona obuhvata katastarske parcele broj: 678, 679, 680 i 682, KO Pljakovo i katastarske parcele broj: 195, 194, 197/2, 197/1, 196, 193, 192, 200, 199, 198, 191, 190, 201, 202, 203, 206, 188, 204, 205 i 207, KO Mačkovac, investitora: BORBENI SLOŽENI SISTEMI DOO Beograd, Bulevar umetnosti br.2, održava se u periodu od 13. do 19. septembra 2019. godine.

  Materijal za javnu prezentaciju urbanističkog projekta koji je izradio:”ARH-DIZAJN”, Marko Antanasković PR iz Prokuplja, dostupan je u navedenom periodu na oglasnoj tabli u prizemlju zgrade Opštine Kuršumlija, kao i na zvaničnoj internet stranici Opštine Kuršumlija: www.kursumlija.org.

  Pročitajte i…  U Blacu otežano vodosnabdevanje zbog kvara

  Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta

  Lazar 2

  “Borbeni složeni sistemi” doo

  Proizvodni kompleks privrednog društva “Borbeni složeni sistemi” doo se nalazi u Velikoj Plani i bavi se proizvodnjom složenih borbenih sistema, lovačke, sportske i sačmarske municije.

  Osnivač “Borbeni složeni sistemi” doo je “Jugoimport-SDPR”, preduzeće u državnom vlasništvu, sa višedecenijskom tradicijom u prometu naoružanja, vojne opreme i transfera tehnologije.

  Fabrika ima sedam proizvodnih pogona i zapošljava 130 radnika. Površina svih proizvodnih kapaciteta iznosi 12.400 kvadratnih metara.

  29.12.2012. godine je otvoren proizvodni kompleks “Borbeni složeni sistemi” doo u Velikoj Plani, koji se nalazi u bivšem pogonu fabrike Goša.

  Izgradnjom ove fabrike stvorena je osnova za proizvodnju sistema naoružanja koje sama razvija.

  Proizvodni kompleks privrednog društva “Borbeni složeni sistemi” doo u svom proizvodnom pogonu “Morava” u velikoj Plani je uspeo da proizvede samohodnu haubicu NORA 155 mm. i prototip borbenog vozila LAZAR 2.

  Modeli borbenog oklopnog vozila koji se ovde proizvode, spadaju u kategoriju “četvorotočkaša” i proizvode se za kupce u inostranstvu. Transporter LAZAR 1, kao i njegova složenija varijanta LAZAR 2, koji se tek razvija, spada u kategoriju „osmotočkaša“. Ova teška vozila, namenjena transportu pešadije, a koja imaju i veliku vatrenu moć, veoma su tražena u savremenim armijama.

  U proizvodnom pogonu „Morava“ postoje dva procesa:

  1. Proizvodnja podsklopova
  2. Montaža složenih artiljerijskih sistema/borbena vozila.

  U sklopu ovih procesa u proizvodnom pogonu “Morava” vrše se sledeće vrste radova:

  1. Bravarski i varilački radovi za konstrukcione elemente srednje mase (oklopna tela lakih i srednjih borbenih oklopnih vozila, kupole, kapitalni delovi artiljerijskog naoružanja),
  2. Mašinska obrada vitalnih delova i sklopova artiljerijskog naoružanja,
  3. Površinska zaštita (sačmarenje i bojenje),
  4. Izrada i /ili montaža električne, elektronske i hidraulične instalacije,
  5. Završna montaža sklopova i celine proizvoda (sa odgovarajućom tehnološkom opremom za dorade sklopova i delova proizvoda),
  6. Oživljavanje i ađustaža proizvoda,
  7. Kontrola, fabrička ispitivanja i prijem.

  (Preuzeto sa sajta “Borbeni složeni sistemi” doo)

  Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=471416