ZA PAR DANA SKINULI I POSTAVLJALI ISTI ZNAK

ZA PAR DANA SKINULI I POSTAVLJALI ISTI ZNAK

U ulici 9. oktobar u Prokuplju, koja je deo magistralnog puta Niš - Priština u roku od par dana skinut je i opet postavljen znak za dozvolu parkiranja, na desnoj strani kolovoza kada se gleda od centra ka Kuršumliji. Oba puta posao su po nalogu odradili zaposleni u Javnom komunalnom preduzeću „Hammeum“ .

Znak je skinut u petak 29. decembra i opet popstavljen 8. januara.

-On ne odgovara saobraćajnim propisima, jer je osnovno pravilo da parkirano vozilo mora da bude udaljeno od ograda ili kuća najmanje 1,6 metara, što ovde nije slučaj. Uz to reč je o magistralnom putu. Očito da nekom treba znak- kazala nam je osoba koja nam je skrenula pažnju na ovo šetanje znaka.

Ipak, saobraćajni inspektor Grada Prokuplja Milan Jovanović tvrdi da je znak vraćen, jer još uvek nije dobijena dozvola da se on pomeri.

– Prokuplje je ostavljeno u saobraćajnom i urbanističkom haosu i nisu poštovane bar osnovne zakonske procedure i zato nam je i dinamički i stacionarni saobraćaj neuređen i haotičan u većini ulica u gradu. Zato smo mi kao gradska uprava pre par godina krenuli iz početka i sprovodimo korak po korak kako zakon predviđa. Najpre smo što se saobraćajne signalizacije tiče morali da izradimo potrebne projekte saobraćajne signalizacije da bi tehničko regulisanje saobraćaja bilo u skladu sa strukom i zakonskim i podzakonskim aktima. Izrađen je projekat saobraćajne signalizacije za državne puteve i projekat za deo opštinskih puteva. Nakon izrade projekta sledi izvođenje radova na terenu. Za opštinske, odnosno gradske  puteve i ulice je to jednostavnije jer je upravljač tih puteva sam grad i tamo gde nisu potrebni i predviđeni veci građevinski radovi uveliko se sprovodi. Na državnim putevima, kojima pripada i ulica 9. oktobar procedura je malo drugačija i složenija- kazao je Jovanović.

On objašnjava das u prvo morali da dobiju saglasnost Puteva Srbije i nadležnog ministarstva na projekat, što je nedavno i završeno.

-Nakon toga, zamena i ugradnja saobraćajne signalizacije prvi put po projektu radi i finansira grad u saradnji sa Putevima Srbije i kada to bude urađeno u skladu sa njihovim kriterijumima, zapisnički se predaje Putevima Srbije na dalje održavanje o njihovom trošku kako mi kao grad ne bismo i dalje imali finansijske i druge obaveze u tom delu. Tako je urađeno sto se tiče horizontalne saobraćajne signalizacije na državnim putevima i mi kao grad na taj način više nemamo nikakve obaveze. Tako isto moramo uraditi i sa vertikalnom saobraćajnom signalizacijom, tako da su znakovi u navedenoj ulici vraćeni da bi se ispoštovala procedura i da bi to bilo prihvaćeno od strane upravljača državnog puta čija je ta ulica deo i kako mi kao grad ne bismo imali više izdataka za one stvari za koje ne moramo- dodao je Jovanović.

Prema njegovim rečima znakovi su vraćeni tamo gde su bili iz proceduralnih razloga, jer se ne može menjati znak po znak, već se mora završiti kompletna deonica u saradnji sa upravljačem i takva predati upravljaču, a sve u skladu sa njihovim preporukama,  pa zamena signalizacije na državnim putevima ne zavisi samo od grada Prokuplja.

Ostaje otvoreno pitanje zašto su ga sklanjali?

B.R.


Share Tweet Send
0 Komentara
Učitavanje...