ZIMSKA REZIDBA VIŠNJE

ZIMSKA REZIDBA VIŠNJE

Višnja je jedna od najdominantnijih voćnih vrsta u Toplici, te joj u to ime u ovom godišnjem razdoblju treba posvetiti veliku pažnju. Zimska rezidba voća kao pomotehnička mera, spada u neizostavan deo redovnih mera održavanja jednog zasada.

Kako spada u kostičave voćne vrste višnja je nešto podložnija negativnim atmosferskim uslovima pre svega niskim temperaturama koje prate trenutno godišnje doba. S toga je za preporuku gde god je to moguće da se sa rezidbom ove voćne vrste, krene tek kada se steknu uslovi i da su rizici od velikih  mrazeva svedeni na minimum.

Tok rezidbe višnje mogao bi se definisati kao mera u dve faze: rezidba za formiranje uzgojnog oblika koja se najčešće izvodi do četvrte godine starosti zasada i redovna korektivna rezidba već oformljenih zasada koji su stupili u rod. Rezidba za formiranje uzgojnog oblika uslovljena je samim odabirom uzgojnog oblika i merama koje prati određeni tip krune, dok bi glavni elementi korektivne rezidbe bili, uklanjanje oštećenih i suvišnih grana iz same krune kao i balansiranje rodnog drveta njegovim opterećenjem ili rasterćenjem od roda za predstojeću vegetaciju. Sve u cilju održavanja adekvatnog kondicionog stanja samog zasada i izbegavanja (alternativne) neredovne rodnosti. Kako bi se ostvarila dobra izbalansiranost rodnog potencijala potrebno je prekraćivanje jednogodišnjih grana u cilju provociranja iniciranja cvetnih pupoljaka za narednu vegetaciju i ujedno zadržavanje glavne rodne mase ka unutrašnjosti krune i izbegavanje prevremenog ogoljavanja rodnih grana. Pored navedenog na način i tehniku rezidbe ove voćne vrste utiču sortiment, mikroklimatski uslovi, kvalitet zemljišta ali i tehnički uslovi opremljenosti proizvođača kao i način održavanja samog zasada i neizostavno način berbe.

Alat za obavljanje ove pomotehničke mere treba da je adekvatan, pri pemu posebnu pažnju treba posvetiti higijeni alata i rukovaoca istim. Sve veće preseke koji nastaju usled oštrije rezidbe  treba zaštititi kalemarskim voskom ili fitobalzamom, jer ovakva mesta predstavljaju otvorena vrata za infekciju određenim fitopatogenim gljivama, bakterijama i virusima.

Agro Aktiv


Share Tweet Send
0 Komentara
Učitavanje...